18. Ne mogu pristupiti modemu/routeru radi konfiguriranja?

      Comments Off on 18. Ne mogu pristupiti modemu/routeru radi konfiguriranja?

Za konfiguriranje modema/routera najčešće se koristi web pristup. U browseru (Interent Explorer, Firefox) unese se IP adresa uređaja (trebala bi biti naznačena u uputama). Računalo sa kojega se konfigurira uređaj treba imati IP adresu iz istog subneta (podmreže). Ukoliko se mijenja LAN adresa routera u drugi subnet, može se dogoditi da se ponovno izgubi veza računala sa routerom. U tom slučaju najjednostavnije je na Windows XP računalu mrežnu karticu (u Device Manageru) onemogućiti i potom odmah omogućiti (postupak koji će regenerirati na početno stanje neke mrežne postavke i identičan je postupku kod pokretanja računala, ali je od njega kraći i jednostavniji).

Npr. za konfiguraciju routera na adresi 192.168.1.1, u definiciji konekcije unese se fiksna adresa 192.168.1.2, maska 255.255.255.0.

Nakon konfiguracije moguće je podesiti da računalo IP adresu dobija automatski, ako router ima u sebi omogućen DHCP servis.
Ne preporuča se konfiguriranje routera bežičnom mrežnom vezom, jer se pri promjeni konfiguracije veza lako izgubi.