Memorijske kartice FAQ

1. Koliki je životni vijek kartice?

Životni vijek kartice je ograničen i izražava se brojem pisanja na nju. Pod pisanjem se podrazumijeva promjena sadržaja kartice, pa je i brisanje sadržaja na kartici pisanje. Kartice starije generacije omogućavale su oko 10 000 pisanja, a današnje kvalitetnije kartice oko 100 000.
To znači kako se uz sadašnji trend razvoja tehnologije možemo osloniti na te dugotrajnije kartice do kraja njihova tehnološkog vijeka, tj. ne trebamo voditi računa o broju pisanja. Malo matematike: ako je tehnološki vijek kartice 10 godina, to znači 10 000 pisanja godišnje, oko 30 dnevno. Uz realniji broj od 3 pisanja dnevno, kartica bi nas služila 100 godina. Znate nekoga tko bi uspio istrošiti takvu karticu?

2. Koliko često trebam formatirati karticu?

Mnogi preporučuju učestalo formatiranje kartice. Nije baš jasno zašto, ali pretpostavljam kako su u pitanju povijesni razlozi. Jedan je razlog karakteristika sistema datoteka kojim se koristi kartica tj. uređaj, a drugi je trošenje kartice. Formatiranje kartice smatra se jednostavnijim načinom brisanja sadržaja kartice kojim se štedi broj mogućih pisanja na karticu. U smislu trajnosti kartice i brisanje je pisanje.

Broj pisanja koji može potrošiti karticu odnosi se na jednu memorijsku jedinicu, a ne karticu u cjelini. Naime ako se potroši jedna memorijska jedinica kartica je gotovo neupotrebljiva, tj. postaje nepouzdana i bolje ju je baciti nego pokušavati koristiti.
Kod formatiranja na karticu se zapisuju uvijek isti podaci na isto mjesto pa je broj pisanja jednak ili moguće čak i veći nego kod brisanja pojedinačnih datoteka. Dakle što se trošenja kartice tiče formatiranje kartice ne pomaže.

Datotečni sistem koji se koristi na karticama nije u potpunosti standardiran te postoje razlike u implementaciji. Takodjer je pravljen za medije manje veličine te je dosta neefikasan u korištenju prostora i brzini pristupa. Moguće je da se vremenom ili zbog uporabe na neodgovarajućim uređajima dio kapaciteta kartice izgubi, pristup kartici se uspori, a moguće su i pojave grešaka. Zbog toga je dobro povremeno formatirati karticu jer to uklanja probleme koji nastaju uslijed nesavršenosti datotečnog sistema.

Formatiranje kartice ne briše cijeli sadržaj, te je obrisane datoteke na kartici moguće u slučaju nenamjernog brisanja moguće povratiti, ali je ista stvar i sa obrisanim pojedinačnim datotekama na kartici. Naime formatiranjem ili brisanjem ne uništava se cjelokupni sadržaj kartice tj. datoteke već samo jedan dio, te je moguće, posebnim programima povratiti brisani sadržaj.

3. Zašto svi savjetuju da se na kartice spojene na računalo ništa ne piše niti briše već samo sadržaj prepiše na računalo?

Datotečni sustav koji koriste kartice nije standardan i ne podržava ga svaki uređaj na jednak način. Kako je primarna svrha uporaba kartice u npr. fotoaparatu za snimanje fotografija onda je dobro zaštiti pouzdanost kartice prepuštajući fotoaparatu da radi sve operacije pisanja i brisanja. To je vremenom postalo praktično pravilo.

Radi se o izbjegavanju mogućnosti, no nije svaka konkretna situacija jednaka. Ukoliko ste, kršeći ta pravila, pisali po kartici preko računala i niste uočili nikakve probleme poput gubitka kapaciteta, usporenja kartice ili nemogućnosti da se neka datoteka zapiše na karticu, moguće je da su vaši uređaji kompatibilni u sustavu rada s datotečnim sistemom te se ne morate posve držati gornjeg pravila.

Najbolje je slušati upute proizvođača uređaja.

4. Kako čuvati karticu?

Svoj životni vijek kartica će doživjeti ukoliko postupate po uputama proizvođača kartice i uređaja u kojemu je koristite. Osim mogućnosti kvarova u datotečnom sistemu koji se jednostavno otklanjaju formatiranjem, važno je zaštititi karticu od vanjskih utjecaja koji mogu poremetiti njenu pouzdanost. Jeftinije kartice danas možete kupiti u raznim kvalitetama i po vrlo niskim cijenama. One imaju manje jamstvene rokove, generalno su lošije kvalitete i dolaze u slabije opremljenim pakiranjima. Kvalitetnije kartice većih kapaciteta i boljih osobina, posebno veće brzine pisanja, uglavnom su skuplje i proizvodi ih manji broj, uglavnom renomiranih proizvođača. Dolaze u bolje opremljenim pakiranjima, često s kvalitetnim uputama, softverom za obnavljanje datoteka, pa čak i čitačima koji odgovaraju njihovim karakteristikama.

U pogledu rukovanja karticama najbolje je pročitati i poslušati upute proizvođača kartice i uređaja u kojemu karticu koristimo. Evo nekoliko generalnih preporuka.

Karticu treba zaštititi od neodgovarajućih temperatura prema specifikacijama kartice, a one mogu biti različite. No kod preniskih temperatura i brzih promjena moguće je da dođe do kondenzacije unutar kartice te kartica prestane funkcionirati. Karticu stoga pri naglim promjenama ekstremnih temperaturnih uvjeta treba ponovno početi koristiti tek nakon nekog vremena u kojem se ona adaptira na novonastale uvjete.

Karticu koju ne koristite čuvajte u čistom. Nečistoća se naime može unijeti u uređaj skupa s karticom, te onečistiti unutrašnjost uređaja. Moguće je pritom onečistiti kontakte kartice i izazvati probleme s čitljivošću kartice. Kartice najčešće dolaze u plastičnim kontejnerima u kojima ih možete čuvati kada ih ne koristite.

Čuvajte kartice od jakog zračenja, magnetizma, vlage, loma i pritiska.

Izbjegavajte vađenje kartice iz uređaja dok je uključen. Kod fotoaparata to znači da ga najprije ugasite, a potom izvadite karticu. Naravno da prije gašenja aparata trebate pričekati da se spremi slika ako se u tom trenutku još sprema, inače se može dogoditi da izgubite tu zadnju sliku.

Dobro je na početak kartice spremiti kao prvu sliku svoje podatke. U slučaju gubitka kartice pronalazač će znati gdje da pošalje karticu.

Nepoštivanje navedenih preporuka ne mora nužno dovesti do kvara kartica, postupanje po preporukama ne mora nužno karticama produžiti životni vijek, ali svakako će umanjiti mogućnost kvara.

5. Komu je namijenjen ovaj FAQ? Tko je autor?

Ovaj FAQ o memorijskim karticama prvenstveno je namijenjen vlasnicima digitalnih fotoaparata, ali i svih drugih uređaja koji koriste memorijske kartice kao što su: mobiteli, dlanovnici (palm računala), playeri, digitalne kamere.

Autor je Zdravko Blagdan poznatiji kao Blagi.
Za pripremu ovog FAQ-a koristio sam razne internetske izvore, osobno iskustvo. Posebni poticaj za ovaj FAQ dali su mi korisnici sjajne news grupe news://hr.rec.fotografija.digitalna/
Najnoviju veriziju FAQa uvijek ćete naći na: https://blog.blagi.net/memorijske_kartice_faq/
Primjedbe su dobrodošle.


Print This Page Print This Page

2 thoughts on “Memorijske kartice FAQ

  1. Pingback: blagi » Blog Archive » Novo: ÄŒesto postavljana pitanja o memorijskim karticama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.