16. Povremeno ne mogu iz web browsera prikazati nijedan site, ali mi torrenti i još neke stvari rade?

      Comments Off on 16. Povremeno ne mogu iz web browsera prikazati nijedan site, ali mi torrenti i još neke stvari rade?

Tipično je riječ o problemima u radu DNS-a (Domain Name Server). Internet računala, serveri i klijenti imaju svoje IP adrese, a serveri redovito imaju domenska imena. IP adresa je brojčana i u sadašnjem stadiju interneta sastoji se od četiri broja od 0-255 odijeljena točkama (npr. 195.29.150.3). Korisnici interneta se upućuju na lako pamtljive domenske adrese. Npr. www.google.com je domensko ime, a DNS konvertira tu adresu u IP adresu. Svaki ISP ima svoje DNS-ove. Kada možemo raditi sa IP adresama, a ne i sa domenskim imenama problem je u DNS-u. BitTorrent tehnologija uglavnom koristi IP adrese i stoga ti programi rade i kada DNS-ovi nisu u funkciji. Slično se ponašaju i drugi p2p programi.

Najjednostavnije je naprije pokušati problem riješiti resetiranjem modema i/ili routera koji možda, iz nekog razloga, ne rade ispravno. Da li DNSovi doista rade može se provjeriti PINGanjem IP adrese primarnog DNS-a, a ako ne, potom je najbolje nazvati ISP službu za korisnike i prijaviti problem.

Uočeno je da se neki routeri (npr. Siemens Gigaset S515) zbog pregrijavanja počnu ponašati čudno te poslije nekog vremena izgube DNS adrese koje, zbog toga, treba upisati u definiciju LAN konekcije na računalu, umjesto da se automatski pokupe routerom od ISP-a. Routeru koji se pregrijava treba osigurati hlađenje (npr. stavljanjem na metalno kućište računala).
Ukoliko su kod DNS-ova česti zastoji moguće je ISP-ove zamijeniti javnima, npr. DNS-ovima OpenDNS-a koji ima jako brze servere na adresama 208.67.222.222 (primarni) i 208.67.220.220 (sekundarni). Navedene IP adrese treba ukucati u definiciji TCP/IP LAN konekcije.