15. [T-com] Operater mi je na brzinu spojio MaxADSL i ostavio me da se snalazim sam. Pomozite mi konfigurirati bežični router.

      Comments Off on 15. [T-com] Operater mi je na brzinu spojio MaxADSL i ostavio me da se snalazim sam. Pomozite mi konfigurirati bežični router.

Detaljne i vrlo korisne upute pod nazivom MAX ADSL BIBLIJA možete naći na
forumu PCExpert.com sitea.