4. Kako spojiti telefonski kabel sa američkim utikačem na našu utičnicu sa tri rupe?

      Comments Off on 4. Kako spojiti telefonski kabel sa američkim utikačem na našu utičnicu sa tri rupe?

Domaći telefonski priključak (utikač i utičnica) su tropolni, a američki
kabel sa utikačima RJ-11 je četverožilni. Naš telefonski utikač ima slijedeći raspored:

                         -------
 domaća     z        američki RJ-11 ------- a
 utičnica    o               ------- b
       a o  o b            -------

Gdje su a i b izvodi za spajanje žila parice (telefonski dvožilni kabel). Za većinu uređaja nije bitno ako se međusobno zamijene. Srednji izvod (z) se najčesće ne koristi, osim što se kod nekih kućnih centrala spaja na “zemlju” ili je spojen za neku posebnu namjenu, npr. omogućavanje biranja vanjske linije.

Američki kabel sadrži najčešće 4 žile, a za modem se koriste samo dvije srednje (a i b) koje se spajaju na a i b izvode domaće utičnice. Najbolje je kupiti utikač koji se uključuje u našu zidnu utičnicu, a omogućuje priključak i domaćeg i američkog utikača.

U zadnje vrijeme se mogu nabaviti kabeli koji se prave po zahtjevu trgovini i često ne provjeravaju prije prodaje, te ima i neispravnih. Čini se da su i neki kabeli iz drugih zemalja (npr. Velike Britanije) drugačije spojeni. Najjednostavnija provjera ispravno spojenog kabela jest zvuk slobodne linije iz zvučnika modema i po biranju signala sa biranog broja, bilo zauzeća ili uspostavljene veze.

Kod nekih telefona (kao npr. Siemens) telefonski kabel je spojen na neuobičajen način, pa iako se takav kabel naizgled ne razlikuje od običnog telefonskog ne može se koristiti za spajanje drugih telefona ili modema.