3. Modem mi izabere broj u redu i dobijem vezu, ali nakon toga se počnu dešavati čudne stvari: na ekranu se slika izmiješa, a računalo često blokira.

      Comments Off on 3. Modem mi izabere broj u redu i dobijem vezu, ali nakon toga se počnu dešavati čudne stvari: na ekranu se slika izmiješa, a računalo često blokira.

Većina modema ima dva telefonska priključka: jedan za uključenje u telefonsku liniju (LINE) i drugi za priključenje telefona na modem (PHONE). Vjerojatno ste telefonski kabel iz zidne utičnice spojili u ‘phone’, umjesto u ‘line’ utičnicu na modemu. Krivo uključenje telefonskog kabela može izazvati različite efekte.