8. Kako onemogućiti da mi Call Waiting prekida modemsku vezu?

      Comments Off on 8. Kako onemogućiti da mi Call Waiting prekida modemsku vezu?

Call Waiting je plaćeni telefonski servis koji vas obavještava o drugom pozivu šaljući beep signal. Taj signal može prouzročiti pad carriera i prekid modemske veze. Stoga je potrebno pri ulasku u komunikacijski program onemogućiti taj servis (#43#), a omogućiti ga po prekidu rada s modemom (*43#). Ili ga potpuno isključiti kod operatera tj. na ISDN uređaju.