5. Komu je namijenjen ovaj FAQ? Tko je autor?

      Comments Off on 5. Komu je namijenjen ovaj FAQ? Tko je autor?

Ovaj FAQ o memorijskim karticama prvenstveno je namijenjen vlasnicima digitalnih fotoaparata, ali i svih drugih uređaja koji koriste memorijske kartice kao što su: mobiteli, dlanovnici (palm računala), playeri, digitalne kamere.

Autor je Zdravko Blagdan poznatiji kao Blagi.
Za pripremu ovog FAQ-a koristio sam razne internetske izvore, osobno iskustvo. Posebni poticaj za ovaj FAQ dali su mi korisnici sjajne news grupe news://hr.rec.fotografija.digitalna/
Najnoviju veriziju FAQa uvijek ćete naći na: https://blog.blagi.net/memorijske_kartice_faq/
Primjedbe su dobrodošle.