13. Trebam li što poduzeti u slučaju grmljavine?

      Comments Off on 13. Trebam li što poduzeti u slučaju grmljavine?

Kabelski internet
Nije bilo pritužbi korisnika kabelskog interneta na izravne štete na kućnoj instalaciji. Bilo je samo prekida u radu, najvjerojatnije, zbog prekida u napajanju strujom. Treba imati na umu da se kabelski interenet kod nas uspostavlja na novijoj podzemnoj kabelskoj infrastrukturi koja je, čini se, dobro zaštićena od grmljavine. Operateri uvode kabelske instalacije u napučenije kvartove sa novim zgradama u kojim se i inače zaštita od grmljavine pokazala efikasnijom od npr. kvartova i naselja sa manjim kućama ili još gore, rijetko naseljenim područjima.

ADSL
Posve je drugačija situacija sa ADSL-om kod kojega se kao medij koristi telefonski kabel (parica), te je ADSL dostupan na mnogo širem području nego kabelski internet. Stoga postoje različite situacije. U načelu su novije zgrade bolje zaštićene od starijih i manjih kuća. Situacija sa ADSL-om je vrlo slična situaciji sa klasičnim dial-up modemima jer koriste iste telefonske instalacije. ADSL korisnici su unekoliko u boljoj situaciji jer se telefonski kabel unutar kuće preko splitera (prva prepreka) razdvaja na kabel za analogni telefon i za ADSL. ADSL kabel još prolazi kroz modem (koji je redovito vanjski, dok su analogni modemi bili češće interni), prije nego dođe do računala, a ponegdje je još jedna prepreka: router.

Kao posljedica postojanja više prepreka kod grmljavina najčešće stradava spliter, ponekad modem i/ili router, a rjeđe i neki dijelovi računala do kojeg udar dolazi USB-om ili UTP kabelom.

Stoga se preporuča zaštitita telefonske instalacije i računala od udara groma, pogotovo ako ste već imali negativnih iskustva ili znate da se takvo što dogodilo u susjedstvu. Zaštita je dvojaka. Besplatna zaštita znači da ćete u slučaju grmljavine ili kada se ona samo očekuje isključiti telefonski kabel iz zida, ili makar iz modema. Ukoliko nabavljate uređaje koji će vas štititi od udara groma imajte na umu da važi pravilo ‘koliko para toliko muzike’. Radi se o uređajima za prednaponsku zaštitu, najčešće u obliku posebnih produžnih kabela koji imaju ugrađene prekidne osigurače (surge protected) za strujne i telefonske izvode. I mnogi UPS uređaji imaju ugređenu zaštitu za telefonsku instalaciju. Nije poznato da postoji uređaj koji garantira potpunu zaštitu, te moguća šteta ovisi od jakosti udara groma.

Nije poznato kakva je praksa pojedinih ISP-ova u smislu zamjene, nadoknade, cijene oštećenih uređaja koji su nabavljeni kod njih.