1. Kakav je serijski kabel za spajanje modema i računala?

      Comments Off on 1. Kakav je serijski kabel za spajanje modema i računala?

Kabel za spajanje vanjskog modema na serijski ulaz ne smije biti dulji od 2-3 metra (ovisno o brzini) i mora imati barem neke dodatne RS-232C signale pored osnovnih linija 2, 3 i 7:

Opis signala Kratki naziv Broj
Slanje podataka TD 2
Prijem podataka RD 3
Uzemljenje GND 7
Spreman za slanje RTS 4
Spreman za prijem CTS 5
Otkrivanje nositelja DCD 8
Terminal spreman DTR 20

Svaka linija se spaja sa odgovarajućom na drugom kraju.

Dodatni signali RTS i CTS su nuzni za hardversko upravljanje tijekom signala.

Kabel za spajanje npr. serijskog printera neće raditi s modemom.