Tag Archives: Impulsi

Impulsi ponovno jašu

      No Comments on Impulsi ponovno jašu

Nakon višegodišnje stanke povratak site-a Impulsi. Zbog radova na rekonstrukciji za početak su dostupni samo ažurirani dijelovi o hrvatskim ISPovima. Otvoreni su i odgovarajući forumi.U periodu zamrlosti site-a, došlo je do važnih promjena na komunikacijskom tržištu: pojavili su se novi operateri mobilne i fiksne telefonije, te nove tehnologije i novi provajderi u području pristupa internetu. Osnovna intencija starog sitea u… Read more »